@peipei3 owes @totoro538
$ 128.40
@peipei3 #iou $31
— totoro538
@peipei3 #iou $40 Garden Bistro LA
— totoro538
@peipei3 #iou $57 Mikko Sushi
— totoro538
@peipei3 #iou $1029 Valentino flip flops and Japanese clothes
— totoro538
@totoro538 #iou $320 TW trip
— peipei3
@totoro538 #iou $1000 Tesla deposit
— peipei3
@totoro538 #iou $78 Fleming’s brunch
— peipei3
@totoro538 #iou $100 seafood dinner
— peipei3
@totoro538 #iou $27 木耳飲料
— peipei3
@peipei3 #iou $6 Gary Danko 少算
— totoro538
@peipei3 #iou $152
— totoro538
@totoro538 #iou $40 豬腳, 腮幫肉, 滷雞翅
— peipei3
@totoro538 #iou $110 Akane
— peipei3
@totoro538 #iou $50 Q 餅, 滷大腸, 貢丸, 香腸
— peipei3
@peipei3 #iou $130 grape juice
— totoro538
@peipei3 #iou $82 Kemuri
— totoro538
@totoro538 #iou $100 peaches
— peipei3
@totoro538 #iou $30 - XO Sauce
— peipei3
@totoro538 #iou $122 Portola Kitchen
— peipei3
@peipei3 #iou $355 Manresa
— totoro538
@totoro538 #iou $59 (Quattro)
— peipei3
@totoro538 #iou $28 - 粽子
— peipei3
@peipei3 #iou $75 Kirkwood lift ticket
— totoro538
@peipei3 #iou $20 Oracle Arena parking
— totoro538
@totoro538 #iou $319.26 Chanel earrings
— peipei3
@peipei3 #iou $540 Tesla maintenance
— totoro538
@totoro538 #iou $87 Lure+Till
— peipei3
@totoro538 #iou $58 Dinner at Napa
— peipei3
@totoro538 #iou $1000 Napa trip lodging
— peipei3
@peipei3 #iou $57 vinegar napa
— totoro538
@peipei3 #iou $58 lift ticket napa
— totoro538
@totoro538 #iou $22 black dress + white top
— peipei3
@totoro538 #iou $15 pork belly
— peipei3
@peipei3 #iou $70 PM2
— totoro538
@peipei3 #iou $229.91 Costco
— totoro538
@peipei3 #iou $20.65 Costco
— totoro538
@totoro538 #iou $65 Strawberries, seabass and pork
— peipei3
@totoro538 #iou $80 Pacific Catch lunch
— peipei3
@totoro538 #iou $54 Lunch at Madera
— peipei3
@peipei3 #iou $34.641 (correct mistake from last entry)
— totoro538
@peipei3 #iou $3.849 Costco, detergent, chia, rice rolls, dongfeng
— totoro538
@peipei3 #iou $42 Costco Quinoa, etc
— totoro538
@peipei3 #iou $100 Tristan bday 2015
— totoro538
@totoro538 #iou $100 PC gift card
— peipei3
@totoro538 #iou $100 PC Gift Card
— peipei3
@peipei3 #iou $13 for Candies, Bibb
— totoro538
@peipei3 #iou $43.81 for Costco Quinoa, Swifter, Kleenex
— totoro538
@peipei3 #iou $90 for Sam's Chowder House
— totoro538
@peipei3 #iou $1420 for Paid Alice necklace
— totoro538
@peipei3 #iou $86 for Sun Italian lunch
— totoro538
@totoro538 #iou $1500 deposit
— peipei3
@peipei3 #iou $20 for Kids donation
— totoro538
@peipei3 #iou $50 for Kleenex, underwear
— totoro538
@peipei3 #iou $60 for Costco
— totoro538
@peipei3 #iou $350 for recliner
— totoro538
@peipei3 #iou $65 for Nursing bra
— totoro538
@totoro538 #iou $100 Dinner at Dan Izakaya
— peipei3
@peipei3 #iou $16 for toilet paper
— totoro538
@peipei3 #iou $55 GNO
— totoro538
@peipei3 #iou $90 at Dan Izakaya
— totoro538
@totoro538 #iou $83 Chungdam dinner
— peipei3
@peipei3 #iou $51 Gochi
— totoro538
@peipei3 #iou $59.86 Costco
— totoro538
@peipei3 #iou $96 at Cooking Papa
— totoro538
@peipei3 #iou $40 Mango Garden
— totoro538
@peipei3 #iou $570 Costco rebate return
— totoro538
@peipei3 #iou $40 China stix
— totoro538
@totoro538 #iou $113 Wagyu Cap of Rib Eye Gourmet Dinner
— peipei3
@peipei3 #iou $155 Lure+Till Connie and Serena
— totoro538
@peipei3 #iou $90
— totoro538
@totoro538 #iou $570 Costco travel rebate
— peipei3
@peipei3 #iou $97 Kaylie bday and Disney Cruise photo pkg
— totoro538
@peipei3 #iou $25 Alex bday
— totoro538
@peipei3 #iou $125.34 Costco
— totoro538
@totoro538 #iou $60.06 iPad Case
— peipei3
@totoro538 #iou $482 iPad Mini
— peipei3
@totoro538 #iou $49.99 Gaming Mouse
— peipei3
@peipei3 #iou $82 Onega3
— totoro538
@peipei3 #iou $50 via @totoro538 for dinner at 渡小月
— secobarbital
@totoro538 #iou $35
— peipei3
@peipei3 #iou $34
— totoro538
@peipei3 #iou $109 Fairmont for Serena, Connie
— totoro538
@peipei3 #iou $1 scissors
— totoro538
@totoro538 #iou $67
— peipei3
@peipei3 #iou $1690.85
— totoro538
@totoro538 #iou $2000
— peipei3
@totoro538 #iou $70 Lulu lemon
— peipei3
@peipei3 #iou $20 costco toilet paper
— totoro538
@totoro538 #iou $15 plants
— peipei3
@peipei3 #iou $29 old debt
— totoro538
@totoro538 #iou $118
— peipei3
@peipei3 #iou $20
— totoro538
@peipei3 #iou $222
— totoro538