@totoro538 owes @peipei3
$ 111.19
@peipei3 #iou $43 tea time
totoro538
@peipei3 #iou $142.59 snow boots
totoro538
@peipei3 #iou $156 prime ribs
totoro538
@totoro538 #iou $66 Croissants
peipei3
@totoro538 #iou $549 GoSun
peipei3
@totoro538 #iou $46 BooWa
peipei3
@peipei3 #iou $95 阿美廚房
totoro538
@peipei3 #iou $83 辛巴拉
totoro538
@peipei3 #iou $14 迦南
totoro538
@peipei3 #iou $99 Hodala
totoro538
@peipei3 #iou $198 台台團購
totoro538
@peipei3 #iou $200 SSD
totoro538
@totoro538 #iou $190 Steph visit seafood dinner
peipei3
@peipei3 #iou $60 LeiGarden
totoro538
@peipei3 #iou $31
totoro538
@peipei3 #iou $40 Garden Bistro LA
totoro538
@peipei3 #iou $57 Mikko Sushi
totoro538
@peipei3 #iou $1029 Valentino flip flops and Japanese clothes
totoro538
@totoro538 #iou $320 TW trip
peipei3
@totoro538 #iou $1000 Tesla deposit
peipei3
@totoro538 #iou $78 Fleming’s brunch
peipei3
@totoro538 #iou $100 seafood dinner
peipei3
@totoro538 #iou $27 木耳飲料
peipei3
@peipei3 #iou $6 Gary Danko 少算
totoro538
@peipei3 #iou $152
totoro538
@totoro538 #iou $40 豬腳, 腮幫肉, 滷雞翅
peipei3
@totoro538 #iou $110 Akane
peipei3
@totoro538 #iou $50 Q 餅, 滷大腸, 貢丸, 香腸
peipei3
@peipei3 #iou $130 grape juice
totoro538
@peipei3 #iou $82 Kemuri
totoro538
@totoro538 #iou $100 peaches
peipei3
@totoro538 #iou $30 - XO Sauce
peipei3
@totoro538 #iou $122 Portola Kitchen
peipei3
@peipei3 #iou $355 Manresa
totoro538
@totoro538 #iou $59 (Quattro)
peipei3
@totoro538 #iou $28 - 粽子
peipei3
@peipei3 #iou $75 Kirkwood lift ticket
totoro538
@peipei3 #iou $20 Oracle Arena parking
totoro538
@totoro538 #iou $319.26 Chanel earrings
peipei3
@peipei3 #iou $540 Tesla maintenance
totoro538
@totoro538 #iou $87 Lure+Till
peipei3
@totoro538 #iou $58 Dinner at Napa
peipei3
@totoro538 #iou $1000 Napa trip lodging
peipei3
@peipei3 #iou $57 vinegar napa
totoro538
@peipei3 #iou $58 lift ticket napa
totoro538
@totoro538 #iou $22 black dress + white top
peipei3
@totoro538 #iou $15 pork belly
peipei3
@peipei3 #iou $70 PM2
totoro538
@peipei3 #iou $229.91 Costco
totoro538
@peipei3 #iou $20.65 Costco
totoro538
@totoro538 #iou $65 Strawberries, seabass and pork
peipei3
@totoro538 #iou $80 Pacific Catch lunch
peipei3
@totoro538 #iou $54 Lunch at Madera
peipei3
@peipei3 #iou $34.641 (correct mistake from last entry)
totoro538
@peipei3 #iou $3.849 Costco, detergent, chia, rice rolls, dongfeng
totoro538
@peipei3 #iou $42 Costco Quinoa, etc
totoro538
@peipei3 #iou $100 Tristan bday 2015
totoro538
@totoro538 #iou $100 PC gift card
peipei3
@totoro538 #iou $100 PC Gift Card
peipei3
@peipei3 #iou $13 for Candies, Bibb
totoro538
@peipei3 #iou $43.81 for Costco Quinoa, Swifter, Kleenex
totoro538
@peipei3 #iou $90 for Sam's Chowder House
totoro538
@peipei3 #iou $1420 for Paid Alice necklace
totoro538
@peipei3 #iou $86 for Sun Italian lunch
totoro538
@totoro538 #iou $1500 deposit
peipei3
@peipei3 #iou $20 for Kids donation
totoro538
@peipei3 #iou $50 for Kleenex, underwear
totoro538
@peipei3 #iou $60 for Costco
totoro538
@peipei3 #iou $350 for recliner
totoro538
@peipei3 #iou $65 for Nursing bra
totoro538
@totoro538 #iou $100 Dinner at Dan Izakaya
peipei3
@peipei3 #iou $16 for toilet paper
totoro538
@peipei3 #iou $55 GNO
totoro538
@peipei3 #iou $90 at Dan Izakaya
totoro538
@totoro538 #iou $83 Chungdam dinner
peipei3
@peipei3 #iou $51 Gochi
totoro538
@peipei3 #iou $59.86 Costco
totoro538
@peipei3 #iou $96 at Cooking Papa
totoro538
@peipei3 #iou $40 Mango Garden
totoro538
@peipei3 #iou $570 Costco rebate return
totoro538
@peipei3 #iou $40 China stix
totoro538
@totoro538 #iou $113 Wagyu Cap of Rib Eye Gourmet Dinner
peipei3
@peipei3 #iou $155 Lure+Till Connie and Serena
totoro538
@peipei3 #iou $90
totoro538
@totoro538 #iou $570 Costco travel rebate
peipei3
@peipei3 #iou $97 Kaylie bday and Disney Cruise photo pkg
totoro538
@peipei3 #iou $25 Alex bday
totoro538
@peipei3 #iou $125.34 Costco
totoro538
@totoro538 #iou $60.06 iPad Case
peipei3
@totoro538 #iou $482 iPad Mini
peipei3
@totoro538 #iou $49.99 Gaming Mouse
peipei3
@peipei3 #iou $82 Onega3
totoro538
@peipei3 #iou $50 via @totoro538 for dinner at 渡小月
secobarbital
@totoro538 #iou $35
peipei3
@peipei3 #iou $34
totoro538
@peipei3 #iou $109 Fairmont for Serena, Connie
totoro538
@peipei3 #iou $1 scissors
totoro538
@totoro538 #iou $67
peipei3
@peipei3 #iou $1690.85
totoro538
@totoro538 #iou $2000
peipei3
@totoro538 #iou $70 Lulu lemon
peipei3
@peipei3 #iou $20 costco toilet paper
totoro538
@totoro538 #iou $15 plants
peipei3
@peipei3 #iou $29 old debt
totoro538
@totoro538 #iou $118
peipei3
@peipei3 #iou $20
totoro538
@peipei3 #iou $222
totoro538